Košík: položek, cena

Ekologická likvidace


S prázdným tonerem obvykle ruku v ruce přichází řada komplikací a otázek. Co si s prázdnou tonerovou kazetou vlastně počít? Než ji pošlete na poslední cestu do svého odpadkového koše, zvažte, zda je to skutečně to nejlepší řešení.

Existuje několik různých variant, jak se zbavit prázdné kazety, přičemž mějte na paměti, že její vyhození do kontejneru směsného komunálního odpadu je tou nejhorší. Tonery fakticky vzato nejsou považovány za nebezpečný odpad. Tonery jsou zařazeny do elektroodpadu, což znamená, že by měly být dány do zpětného odběru, jako televize, lednice, pračka a podobně.

Tonerová kazeta jako taková je plastová nádoba naplněná směsí uhlíku smíchanou s polymery. Pokud kazetu otevřete a uvolníte tak jemné polymery, rázem se z ní nebezpečný odpad stane, neboť vdechování polymerů má velmi negativní účinky na lidské zdraví. Z hlediska Zákona o odpadech je správnou variantou předání kazety do sběrného dvora, kde vědí, jaký typ odpadu toner představuje. Jedná se nepochybně o lepší varitantu, než toner vyhodit do koše, nicméně k ekologické likvidaci má stále daleko.

Další možností je renovace toneru, tedy jeho opětovné naplnění tonerovým práškem.

Jediná možná ekologická likvidace toneru, je jeho rozebrání na jednotlivé prvočásti(plast, železo, hliník, zbytkový toner), takzvané materiálové využití.

Jsme také zařazeni do projektu Zelená firma a jsme partnerem REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci a sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.


A pozor na firmy, které se tváří ekologicky, vybízejí ke sběru tonerů do svých boxů, ale samy prodávají kompatibilní čínské tonery! Ve snaze prodat za každou cenu se tyto firmy neštítí ničeho. Ohánějí se ekologii, ale za vším je pouze honba za ziskem.