Košík: položek, cena

Renovace

Chránit životní prostředí by mělo být pro každého z nás samozřejmostí.

Tonery, aby se nestaly nevyužitým odpadem, můžeme recyklovat nebo ekologicky likvidovat.

Proč třídíme do kontejnerů sklo, plast, papír, plechovky? Protože většina z nás chce čistou planetu a životní prostředí kolem sebe. Všechno nelze vyhazovat do popelnic a kontejnerů.

Recyklace tonerů, renovace tonerů nebo obnova čehokoli je prospěšná pro všechny a pokud se nad tím to každý z nás jen chvilku zamyslí, zjistí že tímto způsobem může šetřit, jak přírodu, tak potažmo i peníze. Renovovaný toner ušetří minimálně 50% nákladů na tisk.

Kdokoli řekne, že nabízí kompatibilní toner, znamená to, že nabízí čínskou náhradu, která se již nedá renovovat a zůstane v ČR(buď skončí ve spalovně, nebo na skládce). Nehledě na to, že tyto kompatibilní čínské tonery obsahují DecaBDE zpomalovače hoření, které jsou zakázány v EU. Mají extrémní riziko pro lidské zdraví. A extrémní dopady pro životní prostředí. Zdroj: www.spravnytoner.cz

Správný postup při renovaci:

Veškerý materiál použitý při recyklaci je podrobován pečlivým testům chemickým, mechanickým a mikroskopickým. Každá ze součástek je dokonale vyčištěna mechanicky, ultrazvukem, popřípadě chemicky speciálními přípravky.

Na ložiska a pohyblivé části jsou aplikovány speciální tixotropní lubrikanty. V další fázi dojde k otestování.

Testování probíhá opticky, mechanicky a elektronicky. Testovány jsou především optické válce, kde se zjišťuje síla fotocitlivé vrstvy, dále stěrky a magnetické válce.

U inkoustových kazet se zjišťuje průchodnost trysek, těsnost konstrukce a funkce vestavěné elektroniky.

Po naplnění, sestavení, u laserových tonerů, probíhá druhá série testů, kde zjišťujeme funkci stěrek, těsnění, ložisek, nabíjení a polarizace. Poslední operací je zabalení do neprodyšného obalu.